Privacy policy

Privacy policy

Deze Privacy Policy geeft de bezoeker van Agfra Holding B.V. (Agfra) inzicht in Persoonsgegevens die van hem verwerkt worden bij een bezoek van onze website. Mochten er vragen rijzen over de inhoud van dit Privacy Policy neem dan contact op met Agfra.

Algemeen
Deze Privacy Policy is van toepassing op de bezoekers van onze website waarvan Agfra Persoonsgegevens verzamelt en/of verwerkt. Deze Privacy Policy regelt de verzameling en verwerking van de Persoonsgegevens door Agfra.
Agfra houdt zich te allen tijde het recht voor deze Privacy Policy te wijzigen.

Verwerking van Persoonsgegevens
De verwerking van Persoonsgegevens vindt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze plaats.

Agfra maakt gebruik van Google Analytics . Google gebruikt deze informatie om bij te houden op welke wijze onze website wordt gebruikt, om rapportages over het gebruik van onze website aan Agfra te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie te kunnen bieden. Google kan deze informatie door derden namens Google laten verwerken. Google verstrekt deze informatie eveneens aan derden indien Google hiertoe wettelijk verplicht is. Agfra heeft hierop geen invloed. Agfra heeft Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie voor andere diensten van Google te gebruiken.

Agfra maakt verder geen gebruik van cookies.

Agfra verstrekt geen Persoonsgegevens aan derden buiten de Europese Unie.

Beveiliging van Persoonsgegevens
Agfra neemt passende organisator ische en technische veiligheidsmaatregelen ter beveiliging van uw Persoonsgegevens en om misbruik, verlies of wijziging daarvan te voorkomen .
Agfra bewaart uw Persoonsgegevens op servers in de Europese Unie.

Bewaartermijnen
Agfra bewaart de Persoonsgegevens niet langer dan op basis van wet- en regelgeving nodig is.

Vragen
Indien u vragen heeft, dan kunt u zich wenden tot Agfra:
Adres: Enschedesestraat 47, 7551 EJ HENGELO
Email: info@agfra.nl
Telefoonnummer: 074-2020226

Overige bepalingen
Agfra behoudt zich het recht voor om dit Privacy Policy regelmatig te veranderen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen. Deze Privacy Policy is voor het laatst vastgesteld in mei 2018.
Indien een bepaling uit dit Privacy Policy in strijd is met de wet wordt deze vervangen door een bepaling van gelijke strekking die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling weergeeft, een en ander voor zover wettelijk toelaatbaar. De overige bepalingen blijven in dat geval ongewijzigd van toepassing.